Haarlem–Kennemerland Businessvoetbal reglementen

 

Inleiding

Het Haarlem-Kennemerland Businessvoetbal wordt gespeeld volgens onderstaande reglementen die hieronder nader beschreven zijn.

N.B. Mannelijk en vrouwelijk, in de spelregels wordt gemakshalve alleen verwezen naar het Mannelijk geslacht ten aanzien van scheidsrechters en spelers.

Hoofdregel: Fair Play

Sportiviteit en respect vormen de hoofdregel van dit voetbaltoernooi. Respect voor de tegenstander en respect voor de vrijwilligers, waaronder de scheidsrechter. Voetbalclub Haarlem-Kennemerland heeft daarom een gedragscode samengesteld, welke in lijn is met de recente aanwijzingen vanuit de KNVB. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij een vereniging. Ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Een actieve en sportieve vereniging moet op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend worden als een aantrekkelijke club. Daarom omarmen wij wat normaal is.

In de gedragscode is een aantal gedragsregels opgenomen waaraan leden en bezoekers van de vereniging zich dienen te houden en waarop ze aangesproken kunnen worden. Er moet respect voor elkaar zijn en duidelijkheid voor iedereen. Kijk daarom even naar Gedragsregels op deze webpagina. Zodat ook jij weet wat we van elkaar mogen verwachten.

Inhoudsopgave

– Regel 1 Het speelveld
– Regel 2 Het team
– Regel 3 Overtreding en Kaarten
– Regel 4 De wedstrijd
– Regel 5 Poulesysteem, eindstand en finale
– Regel 6 Tuchtzaken


Regel 1 – Het speelveld

De lengte van het speelveld is een kwart voetbalveld.

– De wedstrijden worden gespeeld op kunstgras. Pas hier je schoenen op aan!
– De doelen zijn van klein formaat, ook wel E/F-jes doelen genoemd.
– De scheidsrechter dient voor aanvang van de wedstrijd zich ervan te overtuigen dat de doelnetten op de juiste wijze aan de doelen zijn bevestigd.

Toelichting

Het speelveld wordt afgebakend door middel van pionnen. Eventuele toeschouwers moeten achter de omlijning blijven. Geen open vuur en niet roken op en rondom het kunstgrasveld. Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes. Verboden voor honden of andere dieren. Geen kauwgom, eten of drinken (water in bidons is toegestaan) en geen glaswerk. Plaats geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasmat. Maak uw schoenen schoon voordat u het veld betreedt. Houdt het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval, dit geldt voor het hele terrein. De organisatie van het Businessvoetbaltoernooi is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de wasmachine door de zwarte rubberkorrels. Schudt daarom de kleding altijd goed uit voordat u het gaat wassen.


Regel 2 – Het Team

– 5 veldspelers
– Maximaal 4 wisselspelers
– Kleding van het team

Toelichting

Een team mag door ieder deelnemend bedrijf zelf worden samengesteld. Het is echter ook mogelijk om je in te schrijven met minder dan vijf deelnemers. In dit geval zal de organisatie een team samenstellen vanuit verschillende deelnemende bedrijven. Het toernooi wordt in 5 tegen 5 vorm gespeeld. Alle deelnemende teams krijgen eigen shirts (uit en thuis), voor de overige voetbalspullen zal zelf moeten worden gezorgd. Het is mogelijk om in eigen bedrijfshirts te spelen.   Mocht het voorkomen dat een team niet met genoeg mensen overblijft mag gedurende de wedstrijd het team worden aangevuld. De eventuele coach mag ook meespelen. Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler (dit geldt ook voor alle soorten sieraden). De verplichte uitrusting van een speler bestaat uit een shirt, broekje, kousen en schoenen. Het dragen van schoenen is dwingend voorgeschreven.


Regel 3 – Overtreding en Kaarten

– Overtredingen worden direct bestraft
– Lichamelijk contact is ten strengste verboden
– Gele kaarten
– Rode kaarten

Toelichting

Lichamelijk contact is ten strengste verboden, het hebben van fysiek contact wordt daarom bestraft met een vrije schop voor het andere team dan diegene die de overtreding heeft begaan. Bij het nemen van een vrije schop dient de tegenstander voldoende afstand te houden om het spel niet te beletten. Constateert de scheidsrechter dat een veldspeler c.q. doelverdediger, ten onrechte het speelveld binnenkomt dan dient te worden afgefloten. De betrokken speler wordt bestraft met 2 minuten tijdstraf door het tonen van de gele kaart wegens onbehoorlijk gedrag.

Straf

Het spel dient te worden hervat met een indirecte vrije schop tegen het overtredende team op de plaats waar de bal was toen het spel onderbroken werd.


Regel 4 – De wedstrijd

– De wedstrijd duurt 25 minuten
– De wedstrijd begint exact op de aangegeven tijd
– Scheidsrechter beslist
– De scheidsrechter is de enige die beoordeelt of de bal aan de gestelde eisen voldoet
– Wisselen tijdens de wedstrijd is toegestaan
– Blessures

Toelichting

De wedstrijden duren exact 25 minuten en worden gespeeld op aangegeven tijden (inhalen is niet mogelijk). Wanneer een team te laat aanwezig is (meer dan 5 minuten) dan wint het team dat wel aanwezig is reglementair met 5-0. Wedstrijden die op een later moment alsnog plaatsvinden worden als vriendschappelijke wedstrijden beschouwd en tellen niet mee voor de ranglijst.

De beslissing van de scheidsrechter is bindend, Hou het spelletje leuk en accepteer deze beslissingen mocht dit niet in jouw voordeel uitpakken. Indien de bal barst of onbruikbaar wordt gedurende het spel, moet de wedstrijd worden onderbroken. Er wordt hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de eerste bal onbruikbaar werd. De bal blijft eigendom van de club die hem ter beschikking heeft gesteld. Na afloop van de wedstrijd moet de bal aan de scheidsrechter ter hand worden gesteld. Tijdens een wedstrijd mag alleen met toestemming van de scheidsrechter een andere bal in het spel worden gebracht. Een veldspeler of doelverdediger mag op elk moment wisselen met een wisselspeler. De wisselspeler mag worden ingezet, zodra de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten. Eén van de spelers van het team moet als aanvoerder worden aangewezen en herkenbaar zijn aan het dragen van een band om een bovenarm. Als de scheidsrechter tijdens het spel constateert dat er zich van 1 team teveel spelers op het speelveld bevinden dan dient te worden afgefloten en dient de scheidsrechter de speeltijd stil te zetten. Alvorens het spel kan worden hervat dient de aanvoerder een op het speelveld staande speler aan te wijzen aan de scheidsrechter welke plaats neemt op de bank voor de wisselspelers. Een vervangen doelverdediger mag als wisselspeler aan de wedstrijd deelnemen. Gewonde spelers, waarvoor door de scheidsrechter de wedstrijd is onderbroken mogen op elke plaats het speelveld verlaten. Voor de geblesseerde speler(s) is er een EHBO post aanwezig in de kantine.

 

Regel 5 - Poulesysteem, Eindstand en Finale

De wedstrijden worden afgewerkt volgens een poulesysteem, waarbij de ploegen uit de verschillende poules het tegen elkaar opnemen en de winnaars van beide poules in een finalewedstrijd strijden om de titel.

Bij een gelijke eindstand in de poules gelden de volgende regels:

1. de ploeg die een reglementaire nederlaag heeft geleden, is bij gelijk eindigen altijd de laagst geklasseerde ploeg.
2. De onderling gespeelde wedstrijd, of onderling gespeelde wedstrijden, is/zijn beslissend voor de eindstand.
3. Als die ploegen elkaar niet ontmoet hebben óf gelijk gespeeld hebben, dan geldt het doelsaldo (voor-tegen).
4. Bij gelijk doelsaldo is degene met de meeste gescoorde doelpunten de hoogst geklasseerde ploeg.
5. Bij gelijk aantal gescoorde doelpunten nemen de ploegen een serie van 5 strafschoppen. Tossen, om en om nemen. Is het na 5 strafschoppen nog gelijk, dan om en om tot er één mist.

 

Regel 6 – Deelname en tuchtzaken

- Deelname

Deelname aan het toernooi is alleen toegestaan indien vooraf het volledige deelnamebedrag is voldaan. Indien in strijd wordt gehandeld met bovenstaande spelregels of de gedragregels waarnaar wordt verwezen, dan is de organisatie te allen tijde bevoegd om een team of deelnemers van verdere deelname uit te sluiten. Het is niet mogelijk tegen uitsluiting in beroep te treden. In rekening gebrachte bedragen zullen niet worden kwijtgescholden of terug gestort. 

 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren
Hosting.nl - Hosting en domeinnaamMijnHosting.nl - Hosting en domeinnaam